مشخصات عمومی
مزایده تحویل سیمان فله و کلینکر صادراتی - اردیبهشت1400
59
مزايده
بازرگانی
مرحله تحويل اسناد

شرکت سیمان خوزستان در نظر دارد مقدار 70,000تن سیمان تیپ 2  فله (بونکری ) و مقدار 25,000 تن کلینکر تیپ 2 صادراتی را جهت صادرات در مرز خروجی بندرامام خمینی (ره) با توجه به شرایط مندرج در اسناد مزایده از طریق برگزاری مزایده عمومی به شرکت کننده های مورد تایید واگذار نماید.

مدارک و مستندات لازم باید در پاکات مربوطه بصورت دربسته و لاک مهر شده به همراه نامه رسمی حداکثر تاساعت 13 روز  چهارشنبه مورخ1400/02/08تحویل دفتر حراست شرکت سیمان خوزستان گردند.

محل تحویل اسناد ، دبیرخانه شرکت سیمان خوزستان در آدرس ذیل می باشد:

کارخانه سیمان خوزستان

    آدرس: خوزستان-کیلومتر 22 جاده رامهرمز-هفتکل-دشت دنا-کارخانه سیمان خوزستان-واحد دبیرخانه

    تلفن : 4-43583001-061

قوانین
1400/01/28
1400/02/08
1400/02/08
1400/02/08
1400/02/08
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
اطلاعات تکمیلی اضافه
0
0
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0