مشخصات عمومی
مزایده سیمان فله - بهمن99
57
مزايده
بازرگانی
مرحله تحويل اسناد

شرکت سیمان خوزستان (سهامی عام) در نظر دارد به مدت یکسال مقدار 300.000 (سیصد هزار) تن سیمان در انواع تیپ های تولیدی کارخانه را بصورت فله در پارت های 30.000 الی 35.000 تنی را جهت صادرات به کشور کویت از مبداء مرز دریایی بندرامام خمینی(ره)  بصورت FOB و از طریق مزایده عمومی به اشخاص (حقیقی یا حقوقی) براساس شرایط مندرج در اسناد مزایده، به شرح ذیل واگذار نماید.

مدارک و مستندات لازم باید در پاکات مربوطه بصورت دربسته و لاک مهر شده به همراه نامه رسمی حداکثر تاساعت 14 روز  سهشنبه مورخ 1399/11/28تحویل دبیرخانه شرکت سیمان خوزستان(کارخانه)گردند.

محل تحویل اسناد ، دبیرخانه شرکت سیمان خوزستان در آدرس ذیل می باشد:

کارخانه سیمان خوزستان

    آدرس: خوزستان-کیلومتر 22 جاده رامهرمز-هفتکل-دشت دنا-کارخانه سیمان خوزستان-واحد دبیرخانه

    تلفن : 4-43583001-061

 

جهت دریافت فایل ضمیمه شده به به بخش اسناد فراخوان در بالای صفحه مراجعه نمایید.

قوانین
1399/11/15
1399/11/28
1399/11/28
1399/11/28
1399/11/28
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
اطلاعات تکمیلی اضافه
0
0
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0