پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

ارتباط با ما
 نامنقشکد کاربري يا ايميلتماس 1تماس 2
قاسم مسعودیمدیر سایتinfo@khuzestan-cement.irمسعودی - داخلی 239 (واحد طرح و برنامه)میرزایی - داخلی 260(واحد روابط عمومی)

V5.2.0.0